Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Κι εκατόν εξήντα οκτώ

Τίποτα δε διευκολύνει την ευφυΐα περισσότερο από τη βλακεία. Π.χ. τίποτα δε διευκολύνει την ευφυΐα περισσότερο από τη βλακεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: