Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

Κι εκατόν είκοσι δύο

Η πραγματικότητα, το υψίσυχνο κήτος που τρίβεται πάνω στις λειχήνες της δεξαμενής των προσομοιώσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: