Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015

Κι ενενήντα έξι

Κάποιος γράφει, ελπίζοντας ότι γνωρίζει τις διακυμάνσεις μεταξύ αγάπης/μίσους, ζωής/θανάτου, και ούτω καθεξής. Κάποιος διαβάζει, ελπίζοντας ότι αυτός που γράφει έχει όντως γνώση των αναλογιών ενός κανόνα που περιλαμβάνει τον αναγνώστη, στο βαθμό που αυτός μπορεί και παραβλέπει τις παραχαράξεις του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: