Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015

Κι ενενήντα ένα

Αυτή που δημιουργεί στηρίγματα εκεί που προηγουμένως δε μπορούσαμε καν να φανταστούμε την απουσία τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: