Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

Κι ενενήντα τρία

Το KΤΕΛ είναι οι άλλοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: