Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012

+1

I dreamt that it was snowing. All the windows were open and Scriabin was playing. I have to, he said, otherwise the snow won't stand on the trees.

Δεν υπάρχουν σχόλια: