Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

Κι εβδομήντα οχτώ

Κανείς δεν πρόλαβε να ρωτήσει το κρύο πριν το δέρμα του απαντήσει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: