Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

Κι ογδόντα τέσσερα

Μια καινούργια αλήθεια προκύπτει απ' το ψέμα που δεν μπόρεσε να αντισταθμίσει μια μικρότερη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: