Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011

René Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke

Ρόδο, καθαρή αντίφαση, χαρά ο ύπνος να μην είσαι κανενός κάτω από τόσα βλέφαρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: