Σάββατο, 14 Αυγούστου 2010

Και σαράντα δύο

Ας πούμε αυτό καταλήγει να αφορά κάποιον που δεν θέλει απλά όλες τις απαντήσεις αλλά όλες τις απαντήσεις για κάθε ερώτηση ξεχωριστά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: