Τρίτη, 10 Αυγούστου 2010

Και τριάντα οχτώ

i. Για να λειτουργήσει ένα στερεότυπο θα πρέπει να ανταποκρίνεται τουλάχιστον σ' ένα σημείο επιλογής και σ' ένα συνεπακόλουθο. Ο τρικαλινός βλάχος δεν αποτελεί στερεότυπο αλλά γεωγραφική ταυτολογία. Δεν υπάρχει σημείο επιλογής παρά μόνο συνεπακόλουθο. Ο τρικαλινός κάγκουρας από την άλλη, έχει ως σημείο επιλογής την καγκουριά. Η καγκουριά δεν είναι συνεπακόλουθο ακόμα κι όταν προσδιορίζει την πλειοψηφία.

ii. Ο χοντρός χασάπης ή ο μουρλός γιατρός έχουν ως σημείο επιλογής τη χασαπική και την ιατρική, ως συνεπακόλουθο το πάχος και τη μούρλα. Η αυξομείωση του συνεπακόλουθου λειτουργεί ως κριτήριο επαλήθευσης του στερεότυπου. Ο λεπτός χασάπης παύει να αποτελεί στερεότυπο. Ο φυσιολογικός γιατρός το ίδιο. Ο φυσιολογικός ταρίφας παύει να είναι ταρίφας.

iii. Στο στερεότυπο του βασανισμένου καλλιτέχνη, έχουμε ως σημείο επιλογής την ίδια την καλλιτεχνία και ως συνεπακόλουθο το βάσανο. Στην περίπτωση που η καλλιτεχνία δεν αποτελεί επιλογή, δεν έχουμε στερεότυπο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: