Σάββατο, 14 Αυγούστου 2010

Και σαράντα τέσσερα

Ο κόσμος και η ζωή είναι ένα.
Ludwig Wittgenstein

Ο κόσμος και η ζωή είναι ένα.
Paulo Coelho

Δεν υπάρχουν σχόλια: